Op 16 oktober 2023 vond een info-avond plaats met een talrijke opkomst van lokale verenigingen. Het voorlopige jaarprogramma voor 2024  werd er voorgesteld, en er werd gepeild naar mogelijke samenwerking. Wie er allemaal was vind je ook onderaan deze pagina.

Je vindt hieronder een korte presentatie van het programma voor het herdenkingsproject, en daaronder de werkbladen met opmerkingen, suggesties, en punten van belangstelling.

In de loop van de volgende weken zullen we verder individueel contact nemen om deze samenwerking verder uit te werken en al dan niet uit te breiden. Reacties en aanvullingen zijn altijd welkom op 100petruspaulus@gmail.com.

Waren aanwezig op de startavond PetrusPaulus100
Maandag 16 oktober 2023 in de kerk

Sommige aanwezigen zijn lid van meerdere verenigingen

Vereenigde Vrienden
Raoul Boucquey – Arnold D’haene
Harmonie Sint-Cecilia
José Vandecappelle
Woonzorgcentrum Sint-Henricus
Vicky Devos
Sint-Henricuskoor
Jef Rommel – Marie-Christine Verschoore – Arnold D’haene
De Verrekijker
Tom Parmentier – Delphine Panen
Gezinsbond
Goedele Desmet – Tonie Soete – Arnold D’haene
De Trekvogels (TBR/Toeristen Bond Rumbeke)
Stefaan Demees – Joël Verbeke – John Huvaere – José Vandecappelle
Zilverbergkoor
Ludo Bagein – Marijke Staelens
Roeselaarse Gidsenkring
Bert Blomme
Antenneploeg
Mieke Verschoore – Martine Sinnaeve – Rosette Van Iseghem – Monique Neirinck
Buurtcomité Rumbeke Platse
Rosette Van Iseghem
Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus
Antoon Vanhuyse – Marie-Christine Verschoore – Arnold D’haene
Terf
Hugo Verhenne
Coördinator
Jo Spyckerelle
Privé
Christiane Vandecasteele
Verontschuldigd
Chirumbero
VBS Zilverberg – Ann Bruwier
Familiekunde Vlaanderen / Oekene – Wim Debu
Zijn reeds apart geïnformeerd:
vzw Den Hazelt
Luc Sabbe – Marc Ternest – Rita Vandeghinste